Historien om Hårlev Gymnastikforening

I 1905 skilte gymnasterne i Præstø Amts Gymnastikforenings 31. kreds sig ud fra skytterne og dannede 31. Kreds B som selvstændig forening under navnet ”HÅRLEV GYMNASTIKFORENING”.

Desværre er forhandlingsprotokollerne indtil 1950 bortkommet, så navnene på den samlede bestyrelse ved foreningens opstart kendes ikke – men Aksel Sjølund og Jørgen Isak Pedersen var blandt initiativtagerne, førstnævnte fungerede endvidere som formand og leder igennem flere år.

I foreningens første år skal sommerfester i Mogenstrup og amtskonkurrencer med talbedømmelse nævnes som nogle af de større tilbagevendende begivenheder, hvor foreningen ofte klarede sig fint.
Allerede inden for de første 10 år begyndte et gevaldigt opsving i antallet af børnegymnaster, idet lærer Karl Skov i 1913 indledte en række succesrige år som leder – også som formand for PAG gjorde han sin indflydelse gældende. Man havde på et tidspunkt lige så mange børnegymnaster som på resten af Sjælland.
I 1912 fik foreningen sin fane, og da det var den første faneindvielse under Kong Christian den 10., fik foreningen kongens monogram i fanespyddet, hvilket er en meget stor sjældenhed.

Omkring dette tidspunkt blev handelsmand Peder Pedersen – bedre kendt under navnet ”Æg –Peder” – formand, og det næste kendte formandsskifte finder sted i 1921, hvor Lorents Lorentsen, med et højskoleophold i Ryslinge og et månedskursus på Hadsten under den navnkundige Albert Kærgård som rygstød, startede sine 40 år på formandsposten. Efter et repitationskursus på Ollerup tog han ovenikøbet en tørn som leder af de unge piger i 10 år, samt karleholdet i et par år.
I 1921 talte Harlev Gymnmastikforening ca. 200 aktive og et lignende antal passive. Kontingentet var 3 kr. for voksne og 1 kr. for børn.

Udover gymnastikken har foreningen lagt navn til et utal af andre aktiviteter, bl.a. skal nævnes folkedans, syning af folkedanserdragter, dilettant, efterårsmøder, orienteringsløb, konditure, ”bilfri søndagsspadserture”, Fester og baller i mange afskygninger, bankospil og sidst men ikke mindst trampolinspring.
Det at amtsopvisningen gennem mange år blev afholdt på Hårlev Kro, var sikkert også med til at gøre stedet til centrum for gymnastikken. Om kroen som ramme om så store arrangementer kan siges for og imod, men fest og stemning var der altid – en stemning som desværre ikke helt fulgte med da foreningen havde sin første opvisning i marts måned i 1980 i den nyindviede Hårlev hal. Til gengæld gav de gode pladsforhold de gymnastiske udfoldelser frit spillerum.

 

Efter et tilbageblik på de forgangne snart 100 år ville det nok være på sin plads at oplyse at foreningen i dag har ca. 300 medlemmer, fordelt på 12 hold. Foreningen fungerer idag som en ”ren gymnastikforening” med alt hvad dertil høre.
Førnævnte ”udenomsaktiviteter ” såsom folkedans, dilettant o.s.v. er nu blot gode minder om en tid hvor ønsker og muligheder i Hårlev Gymnastikforening også gik i den retning.

Foreningens formænd gennem tiderne

Aksel Sjølund

Peder Pedersen

Lorents Lorentsen

Axel P. Jensen

Peer Bachmannn Kristensen

Vagn Pedersen

Otto Jensen

Rita Rønne

Helle Mortensen

Janne Olsen

Lars Hastrup

Hanne Brønd Holst

Frank Krogh

Jesper Kousgaard

Jennie Brandt Henriksen