Kontakt og bestemmelser

Kontakt & virksomhedsoplysninger

Hårlev Gymnastikforenings fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysninger er:

Hårlev Gymnastikforening

Faxevej 21
4652 Hårlev

Tlf.: 8111 1189
E-mail: haarlevgym@gmail.com

CVR-nr: 32626386

NemKonto:  2361-6070000197

Fototilladelse

Ved tilmelding til en aktivitet i Hårlev Gymnastikforeningen accepterer du samtidig at der må tages almindelige, harmløse billeder/videoer af dig/dit barn for at vise foreningens aktiviteter og relaterede tiltag.

Billederne kan være af enkeltpersoner og hold (portrætfoto). Billederne vises på Hårlev Gymnastikforenings hjemmeside og foreningens SoMe-kanaler (Facebook, Instagram og YouTube) og eventuelt i de trykte medier, typisk Stevnsbladet. 

Ønsker du IKKE offentliggørelse af billeder og/eller videoer af dig og/eller dit barn, eller ønsker du at tilbagekalde din accept, skal du blot skrive til os på haarlevgym@gmail.com

Forsikring

Hårlev Gymnastikforening har ikke en forsikring, der dækker tyveri af tøj og værdigenstande fra omklædningsrummene. Her vil jeres egen familieforsikring normalt dække, men sørg under alle omstændigheder for ikke at efterlade penge og værdigenstande (ure, smykker o.lign.) i omklædningsrummet under træningen. 

Vi anbefaler, du tager disse ting med ind i hallen.

Foreningen har heller ikke en forsikring, der dækker hvis I skulle være uheldige at komme til skade under træningen. Her vil familiens egen ulykkesforsikring dække, men det viser sig, at mange familier ikke har nogen ulykkesforsikring.
Har I sådan en?

Generelle betingelser

Tilmelding til hold

Tilmeldingen sker online og er efter princippet først til mølle.

Tilmelding og betaling foregår via foreningens hjemmeside.

Ved tilmelding via manuelle e-mail opkrævninger og bankoverførsel har du 84 timer (3 1/2 dag) til at få indbetalt pengene til vores konto. Herefter forbeholder vi os ret til at give pladsen videre.

Der betales fuldt kontingent ved tilmelding. Der gives 3 prøveundervisninger, hvorefter tilmeldingen er bindende – se fortrydelsesmulighederne (nedenstående).

Der anvendes billetter på “Kom og vær med hold” (se under ”Tilmelding”) – øvrige hold betaler kontingent.

Der er mulighed for venteliste i tilfælde af overtegning, og vi forbeholder os ret til at justere holdene i tilfælde af overtegning.

Køb & betaling af abonnementsaftaler

Ved køb af abonnementsaftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser – godkender du, at Hårlev Gymnastikforening er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på dit betalingskort.

Du giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Hårlev Gymnastikforening må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. 

Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. 

Hårlev Gymnastikforening er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af dig.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mailadresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af dig eller af Hårlev Gymnastikforening. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. 

Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. 

Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at du skal forny dine kortoplysninger.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Hårlev Gymnastikforening ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mailadresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/bestemmelser, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Kundekonto

Til visse abonnementstyper kan tilkøbes tillægsydelser. Sådanne tillægsydelser afregnes efter forbrug.

Ved tilmelding til automatisk indsættelse af beløb, godkender du, at Hårlev Gymnastikforening er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

For at du kan tilvælge tillægsydelser, skal din konto ved Hårlev Gymnastikforening have en positiv saldo, som overstiger købsprisen for tillægsydelsen.

Du indbetaler via de accepterede betalingsmidler et beløb til sin konto, hvorfra Hårlev Gymnastikforening trækker købssummen for de tillægsydelser, du har valgt.

På hjemmesiden kan du tilmelde dig en automatisk indsættelse af beløb på kontoen, når kontoen saldo passerer 25,00 kr. Beløbene hæves fra dit betalingskort som oplyst ved oprettelse af kundekontoen. 

Du kan til enhver tid vælge at få returneret ubrugte beløb fra kontoen, dog med fradrag af et beløb på 50 kr., som dækker Hårlev Gymnastikforenings omkostninger ved transaktionen.

For returnering af ubrugte beløb fremsendes e-mail med navn, forenings-kontonummer og bankkonto oplysninger, hvortil beløbet skal overføres til.

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. 

Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, medmindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Ved udmeldelse inden 4. undervisning tilbagebetales kontingent fratrukket 50,00 kr. til dækning af administrationsomkostninger. Ved udmeldelse senere i sæsonen tilbagebetales kontingentet ikke, medmindre der er ganske særlige omstændigheder.

Udmeldelsen skal ske skriftligt til kassereren på foreningens email: haarlevgym@gmail.com.

Behandling af personoplysninger

Hårlev Gymnastikforening har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordrer i foreningens webshop. Hårlev Gymnastikforening indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger, der behandles i denne forbindelse, er navn, adresse og e-mailadresse.

Derudover registreres personfølsomme oplysninger for alle, der som udgangspunkt kan komme i kontakt med mindreårige i foreningens regie. Det drejer sig primært om personfølsomme oplysninger som f.eks. CPR-nr. i forbindelse med indhentelse af børneattester.

Disse personoplysninger registreres og opbevares i overensstemmelse med lovgivningen om GDPR, og oplyses kun til Rigspolitiet. Derudover behandles eller videregives oplysningerne IKKE til nogen som helst tredjepart.

Ved handel gennem webshoppen på www.haarlevgym.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikrer Hårlev Gymnastikforening, at det sker med brugerens samtykke, og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Hårlev Gymnastikforening som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. 

 

Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om:

1. hvilke oplysninger der behandles

2. behandlingens formål 

3. hvem der måtte modtage oplysningerne

4. hvorfra oplysningerne stammer.

 

Ethvert registreret medlem kan til enhver tid overfor Hårlev Gymnastikforening gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.