Vedtagelser

Fototilladelse

Ved tilmelding til en aktivitet i Hårlev Gymnastikforeningen acceptererer du samtidig at der må tages billede af dig / dit barn for at vise foreningens aktiviteter.

Billederne kan være af enkeltpersoner og hold (portrætfoto). Billederne vises på Hårlev Gymnastikforenings hjemmeside og Facebook.

Ønsker du IKKE at give dit samtykke til offentliggørelse af billeder eller ønsker du at tilbagekalde et samtykke, skal du blot skrive til os. 

Handelsbetingelser

Kontingentet vedr. børnehold  (Gym01-07 & M&F 20):
Gælder for hele sæsonen frem til opvisningen i marts 2014.

Step / Stram op (M&F26 og M&F32)
Dette hold er “kom og vær med hold” og der betales pr. time. Der er ingen tilmelding – du betaler kun når du deltager.
1 time: 30 kr. (købes her på side eller betales kontant før timens start).
“10 turskort”: 250 kr. (købes her på siden). 

Zumba (M&F 23 og M&F 30)
Dette hold er “kom og vær med hold” og der betales pr. time. Der er ingen tilmelding – du betaler kun når du deltager.
80 minutter: 35 kr. (købes her på side eller betales kontant før timens start).
“10 turskort”: 300 kr.  (købes her på siden).

Forsikring

Hårlev Gymnastikforening har ikke en forsikring, der dækker tyveri af tøj og værdigenstande fra omklædningsrummene. Her vil jeres egen familieforsikring normalt dække, men sørg under alle omstændigheder for ikke at efterlade penge og værdigenstande (ure, smykker o.lign.) i omklædningsrummet under træningen. Tag hellere disse ting med ind i hallen.

Foreningen har heller ikke en forsikring, der dækker hvis I skulle være uheldige at komme til skade under træningen. Her vil familiens egen ulykkesforsikring dække, men det viser sig, at mange familier ikke har nogen ulykkesforsikring. Har I sådan en?

Generelle betingelser

Tilmelding til hold

Tilmeldingen sker online og er efter princippet først til mølle.

Tilmelding og betaling foregår via foreningens hjemmeside.
Ved tilmelding via manuelle email opkrævninger og bankoverførsel har du 84 timer (3 1/2 dag) til at få indbetalt pengene til vores konto. Herefter forbeholder vi os ret til at give pladsen videre.

Der betales fuldt kontingent ved tilmelding. Der gives 3 prøveundervisninger, hvorefter tilmeldingen er bindende – se fortrydelsesmulighederne (nedenstående).

Der anvendes billetter på “Kom og vær med hold” (Zumba, Zumba Toning & Aerobic) øvrige hold betaler kontingent.

Der er mulighed for venteliste i tilfælde af overtegning.
Vi forbeholder os ret til at justere holdene i tilfælde af overtegning.

Køb & betaling af abonnementsaftaler

Ved køb af abonnementsaftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser – godkender kunden, at Hårlev Gymnastikforening er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Hårlev Gymnastikforening må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Hårlev Gymnastikforening er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Hårlev Gymnastikforening eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Hårlev Gymnastikforening ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Kundekonto

Til visse abonnementstyper kan tilkøbes tillægsydelser. Sådanne tillægsydelser afregnes efter forbrug.

For at kunden kan tilvælge tillægsydelser, skal kundens konto ved Hårlev Gymnastikforening have en positiv saldo, som overstiger købsprisen for tillægsydelsen.

Kunden indbetaler via de accepterede betalingsmidler et beløb til sin konto, hvorfra Hårlev Gymnastikforening trækker købssummen for kundens valgte tillægsydelser.

På hjemmesiden kan kunden tilmelde sig en automatisk indsættelse af beløb på kontoen, når kontoen saldo passerer  25,00 kr.. Beløbene hæves fra kundens betalingskort som oplyst ved oprettelse af kundekontoen. Ved tilmelding til automatisk indsættelse af beløb, godkender kunden, at Hårlev Gymnastikforening er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden kan til enhver tid vælge at få returneret ubrugte beløb fra kontoen, dog med fradrag af et beløb på 50 kr., som dækker Hårlev Gymnastikforening omkostninger ved transaktionen.

For returnering af ubrugte beløb fremsendes e-mail med navn, forenings kontonummer og bankkonto oplysninger, hvortil beløbet skal overføres til.

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Ved udmeldelse inden 4. undervisning tilbagebetales kontingent fratrukket 50,00 kr. til dækning af administrationsomkostninger. Ved udmeldelse senere i sæsonen tilbagebetales kontingentet ikke, medmindre der er ganske særlige omstændigheder.
Udmeldelsen skal ske skriftligt til kasseren.

Behandling af personoplysninger

Hårlev Gymnastikforening har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Hårlev Gymnastikforening indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.haarlevgym.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Hårlev Gymnastikforening, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

  1. I overensstemmelse med Persondataloven, vil Hårlev Gymnastikforening som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om;
    hvilke oplysninger der behandles
  2. behandlingens formål 
  3. hvem der måtte modtage oplysningerne
  4. hvorfra oplysningerne stammer


En registreret kan til enhver tid overfor Hårlev Gymnastikforening gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt & virksomhedsoplysninger

Hårlev Gymnastikforenings fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Hårlev Gymnastikforening
Skarøvej 3
4652 Hårlev

CVR-nr: 32626386

Tlf.: 8111 1189
E-mail: haarlevgym@gmail.com